Fontana Music Publishing s.r.o.

Hudební nakladatelství a vydavatelství založené v roce 1992 hudebním skladatelem a producentem Zdeňkem Nedvědem. Většinu své produkce vyrábí
převážně ve vlastních nahrávacích a postprodukční studiích. Vydává hudební knihovnu Fontana Music Library, která obsahuje produkční tematické labely:
FNCC Fontana Classic Collection, FNV Fontana Virtual, FNF Fontana folk Music a FNFX Fontana Sound Effects.
Knihovna obsahuje všechny hudební žánry ve více než 600 vydaných projektech. Prioritou nakladatelství je původní
a originální tvorba autorů střední a východní Evropy, a to všech žánrů, tvořící filmovou a scénickou hudbu a její licencování pro televizní a rozhlasové vysílání,
Internet, film a reklamu. Na tuzemském trhu tak činí prostřednictvím serveru: www.hudebnibanka.cz. - v zahraničí pak prostřednictvím spolupráce s partnerskými společnostmi
ve výhradním zastoupení a to ve více než 40-ti zemích všech kontinentů, zejména pak v USA, Německu, Číně, Francii, Holandsku, Japonsku, Korei atd.
Nakladatelství je členem ochranných organizací OSA, Intergram a dlouholetým členem Svazu českých nakladatelů.

Živý záznam z Rudolfina, Praha

Labely

Rozmanitost jedinečné hudby /FN/

Rozmanitost jedinečné hudby /FN/

Obrovská rozmanitost jedinečné hudby a stylů, převážně od autorů ze střední a východní Evropy, díky které je tato hudební knihovna po celém světě žádána pro svoji originalitu. Obsahuje mnoho tematických projektů, jako jsou alba historické hudby, sólových nástrojů, projekty s komickým obsahem, hudba pro filmové dokumenty, reklamu a mnoho dalších specifických skladeb.

Folková a etnická kolekce /FNF/

Folková a etnická kolekce /FNF/

Autentické nahrávky s originální, tradiční a národní hudbou z mnoha zemí celého světa. Projekty byly realizovány ve většině případů v zemi odkud umělci pochází, na nástroje typické pro daný region tak, aby byla zajištěna maximální autentičnost.

Zvukové efekty /FNFX/

Zvukové efekty /FNFX/

Kolekce obsahuje aktuálně 34 alb zvukových efektů zpracovaných výhradně digitální technologií. Vysoce kvalitní nahrávky převážně reálných autentických zvuků strojů, zvířat, přírodních jevů, lidské činnosti apod. Součástí je i několik titulů syntetických efektů pro použití jako identita televizních a rozhlasových stanic, webových stránek, firemní log apod.

Experimentální hudba /FNV/

Experimentální hudba /FNV/

Katalog Fontana Virtual představuje širokou škálu hudebních stylů, zejména s experimentálním obsahem včetně sound designu a velkou škálou kompozic zabývající se fúzí žánrů.

Symfonické nahrávky s živým orchestrem /FNCC/

Symfonické nahrávky s živým orchestrem /FNCC/

Pestrá sbírka alb živě zaznamenaných děl klasických autorů, jako jsou W.A.Mozart, P.I.Čajkovskij, A.Dvořák, B.Smetana, J.S.Bach, L.v Bethoven, K.Stamitz a mnoho dalších v obsazení velkého symfonického orchestru. Součástí rozsáhlého katalogu jsou i záznamy komorních orchestrů, kvartetů a také mnoho sólových projektů.

Novinky

Kontaktujte nás

Pro každý projekt používající naši hudbu je třeba získat řádnou licenci. Přímé licence jsou k dispozici pouze pro následující území: Česká republika, Slovensko, Maďarsko

FONTANA MUSIC PUBLISHING je celosvětově zastoupena předními hudebními produkčními společnostmi, které splní všechny vaše licenční požadavky. Kontaktujte svého místního zástupce výběrem území, pro které potřebujete licenci na této mapě světa.

Kontakt

Fontana Music Publishing, Ovenecká 316/42, 170 00 Praha 7,
tel: +420 602 383 283 / email: fontana@telecom.cz